שדה צמיחה אישית-עסקית-חברתית.

ייזום, המצאה ופיתוח מוצרים שיווקיים כפתרונות לצמיחה מאוזנת
פיתוח פתרונות שיווק לחברות וארגונים בשלבי חיים שונים
ליווי הטמעה והדרכת הארגון: הרצאות, ימי עיון וסדנאות בבית הלקוח..
ספק מעוף/משרד הכלכלה להדרכה + ליווי עסקי. ]מס׳ ספק- 10565[

שדה צמיחה אישית-עסקית לחיים משמעותיים יותר

שדה לצמיחה אישית-עסקית עוסקת ביצירת פתרונות וצמיחה, עם עשרות לקוחות ופרויקטים לאורך השנים, אשר ייצרו ידע רב והבנה רחבה של תהליכי הגדילה והצמיחה של ארגונים, מראשית דרכן כיזמות ועד ניהול חברה צומחת.החברה עסקה ביצירת קונספטים, נראטבים, חזון ותוכניות אסטרטגיות הכוללות מודלים עסקיים מותאמים, ואסטרטגיית שיווק מבדלת.
החברה מציעה ניסיון רב בייזום, ניהול ויצירת פתרונות כמוצרים התוצכים תהליכי צמיחה, כחלק מפתרון כולל/הוליסיטי להגדרת בעיה/אתגר, כמוצר. פרויקטים מוגדרים בזמן/משימות, המורבות לעיתים עם מיזוג פעילות-יצירת מוצר חדש, פיתוח פיילוט/בניית המוצרלקם כלקוחות אשר קיבלו ליווי/ייעוץ אישי למנהל-׳האורגן׳ ודרכו - לחברה - ׳לארגון׳.הפרויקטים מוטמעים בבית הלקוח תוך שילוב הדרכה כללית וליווי פרטני בשיחות זום עם ׳המטופל/לקוח.הדרכה פנין- ארגונית במבוססת לימוד והתאמת מודלים ותכנים ניהוליים הקשורים ליצירת שינוי. והשינוי הספציפי הזה!כולל תבניות פעולה, ותרגול תהליך השיווק מכירות עם עזרי השיווק/מכירת ערך החדשים.

אנו מציעים לך כיזם או מנהל חברה עשרות שנים… הצעה לשינוי, ריענון והתחדשות לצמיחה, כתהליך מלמד, מעשיר ומפרה במושגים המניעים צמיחה מתכללת המשלבת את העובד, הארגון והחברה.
אנו מציעים הרצאות ותהליכי למידה מובנים:

הרצאות ולמידה מותאמת ארגון: ככל שמסר הצמיחה והשיח שייווצר אחריו יותאם לשפת הארגון, כל ארגון בשפתו - עוצמת הרלוונטיות וההשפעה תתעצם, והצורך בצמיחה אישית וארגונית כאחד, יושרש ויובן.
מסלול צמיחה ליזמים עסקים וארגונים: מסלול מכוון לצמיחה - התאמת מתודולוגיות אקדמאיות, הרכבה ויצירה של אסטרטגיות שיווקיות נכונות לצמיחה מתמשכת, המשלבת חזון אישי-ארגוני-חברתי.
ליווי/אימון מנהלים וארגונים לצמיחה: ייעוץ אישי למנהלים ויזמים להנעת צמיחה, מעכשיו ; אימון לתכלית מככונת תוצאה מראש.

לקוחות | פתרונות | פרוייקטים

סמללים, קונספט ונרטיב הפתרון

מוצרים המניעים שינוי וצמיחה

צור קשר


 מבקש לקבל מידע ועדכונים

שדה לצמיחה אישית-עסקית.
טל: Tel: +972-8-6767200
פקס: Fax:+972-8-6767300
מייל: kobi@sadeh.co.il