ביטוי: אינטגרציה כאנטיתזה לבירוקרטיה

אינטגרציה, (תיכלול בעברית) היא מילת פועל המתארת שילוב רב ממדי של חלקים או תהליכים שונים המשתלבים לכדי תכלית משותפת. המילה אינטגרציה מופיעה בהקשרים שונים כ: התמזגות, איחוד, תכלול, התכנסות, או השתלבות, והיא קיימת בעולמות תוכן שונים ומגוונים: מתמטיקה, אבולוציה, תקשורת, ארגונים, שיווק ועוד. למעשה, כל תהליך המייצג עשייה יעילה או התפתחות יעילה (אבולוציה), "משתמש" בפועל התכלול ... קרא עוד

צור קשר


 מבקש לקבל מידע ועדכונים

שדה לצמיחה אישית-עסקית.
טל: Tel: +972-8-6767200
פקס: Fax:+972-8-6767300
מייל: kobi@sadeh.co.il